در کنار هات چاکلت، هدایای کریستمس و بارش برف تازه، زمستان، مشکل بزرگی مانند خشکی پوست نیز به همراه می آورد. برای مقابله با خشکی پوست، نیاز است تغییر خاصی در مراقبت روزانه پوست به وجود آورید. مانند پوشیدن لباس مناسب با فصل، استفاده از محصولات مناسب مراقبتی و توجه به غذا و میزان آب مصرفی در این فصل است.…